FodervärdFoderhona

En honkatt blir oftast fertil mellan 7-10 månaders ålder, men parning sker först runt 1,5 års ålder. Detta för att honkatten ska hinna mogna mentalt och för att erfoderliga hälsotester ska kunna göras.


En fertil honkatt löper med jämna mellanrum. Hur ofta och hur länge är individuellt. Vissa löper bara några ggr per år medan vissa löper i ca 6-9 dagars med bara någon veckas mellanrum. Oftast är löpen intensivast under vår/försommar och höst, med paus under högsommar och vinter, men en del honor löper året runt. När honkatten löper jamar hon ofta högljutt och frekvent, äter sämre eller inte alls och kan i värsta fall kissmarkera utanför kattlådan (även om detta är vanligare för hanar). Det kan vara ganska påfrestande både för katt och ägare om honan löper ofta och kraftigt, så om honan har väldigt jobbiga löp brukar vi använda oss av p-piller vilket gör att de inte löper. Innan detta sätts in vill vi dock utvärdera löpmönstret. Det bästa är om honkatten inte behöver äta piller. 


Innan parning ska honkatten testas för diverse sjukdomar. Detta bekostas av mig men det är bra om du har möjlighet att närvara vid tester för att katten ska känna sig trygg. Detta kan ske under normal arbetstid. En avelshona skall ultraljuds-scannas för HCM innan första parningen och sedan vid 2, 3, 5 och 8 års ålder. Detta betyder att åtminstone två testen kommer att utföras efter kontraktets fullbordande. Det är viktigt för mig att dessa test blir av då de är av stor betydelse för både min fortsatta avel, och i förlängningen, rasens hälsa.


Att vara fodervärd åt en honkatt betyder att du föder upp kattungarna i ditt eget hem. Det kräver både tid, kärlek och engagemang. Det innebär att du ansvarar för honans dagliga tillsyn under dräktigheten (ca 9 veckor) och för att och kattungarna blir väl omhändertagna och socialiserade under de 14 v de bor hemma. Man får räkna med att lägga minst ett par timmar om dagen på att socialisera och sköta om kullen. Något som innebär alltifrån lek och gos till pälsvård och att vänja dem vid allt som ett normalt familjeliv innebär. 


Som fodervärd åt en honkatt behöver du ha möjlighet att vara ledig/jobba hemifrån i under ca 4-5 dagar i anslutning till förlossningen eftersom man inte med säkerhet kan säga när det drar igång. Och om något skulle gå fel kan du i värsta fall vara tvungen att stödmata kattungar dygnet runt under en kort period. Detta hör dock inte till vanligheterna. Jag är självklart alltid med vid förlossningen och är alltid bara ett telefonsamtal bort.


Under kulltiden kommer jag och besöker dig vid några tillfällen och däremellan vill jag gärna att du fotograferar kattungarna en gång per vecka för att visa deras utveckling. Du kommer också att ta emot kattungespekulanter, tillsammans med mig, i ditt hem inför försäljningen.


Det finns alltid risk för att kattungar (och vuxna katter) förstör något i  inredningen, biter på sladdar, smakar på krukväxter osv. Det är därför viktigt att kattungesäkra hemmet när du har kull samt att skydda inredning som du är extra rädd om. Ditt hem kommer kanske därför inte vara lika estetiskt tilltalande under kattungeperioden vilket kan vara bra att vara beredd på.


Det ÄR en hel del pysslande/jobb att föda upp en kull. Men det är också helt underbart att få följa med på resan från parning av honan tills de små busarna flyttar hemifrån. <3


Självklart görs allt i nära samarbete, och med stöd av mig. Det är jag som uppfödare som är ytterst ansvarig för kullen och jag är självklart mån om att samarbetet ska flyta smidigt. 

S*Jasiones Celvin 3 veckor


Vad är en fodervärd?

Vi letar då och då efter fodervärdar till både hanar och honor. Detta gör vi när vi anser att en kattunge är viktig för vår avel men vi inte har plats för den hemma hos oss. För oss är fodervärdskap en möjlighet att spara och använda en katt inom vårt avelsprogram som vi annars inte skulle kunnat använda.


Att vara fodervärd betyder lite förenklat att man, istället för att betala för kattungen med pengar vid leverans, betalar av katten genom att föda upp/låta oss ta kattungar efter katten istället. Precis som när du köper en kattunge så innebär fodervärdskap att du ger katten ett livslångt hem. Du betalar alla kostnader som normalt sett kommer med ett kattägande, t ex mat, sand, klösträd, leksaker, päls-vårdsprylar, årliga vaccinationer etc. Även sjukdomar eller olyckor som inte är avelsrelaterade och kräver veterinärvård bekostas av fodervärden. Precis som om katten var din egen. 


Skillnaden mot att äga katten själv är att jag står som ägare tills dess att katten gett det antal kullar som avtalats. Jag står för alla kostnader som är förknippade med avel (hälsotester, resor till och från parning, samt allt som rör uppfödningen av kullen så som parningsavgifter, veterinär-kostnader,  mat, sand, utrustning/leksaker osv). Jag sköter all adminitration kring uppfödningen och finns tillgänglig för support hela tiden. Försäkringspremien bekostas av mig under hela kontraktstiden.


Efter kontraktets fullbordan kastreras katten (om inget annat avtalats) och ägandet skrivs över på dig utan kostnad. 


Vi använder oss av SVERAK:s fodervärdsavtal vilka begränsar antalet kullar för hankatt till 5 st och honkatt till 2 st. Ett fodervärdsavtal är också alltid tidsbegränsat till maximalt 5 år. Efter den tiden skrivs katten över till fodervärden även om antalet kullar inte uppfyllts.


Ibland väljer vi istället att deläga katten. Om katten bor hos dig så gäller i princip samma saker som vid fodervärdskap. Skillnaden är att vi betalar halva katten var och delar lika på kostnader och intäkter rörande aveln.


Foderhane

Att vara fodervärd åt en hane innebär inte lika mycket arbete som att vara fodervärd åt en hona eftersom man inte har någon kull hemma. Men det kan istället kräva en större portion tålamod och kan i värsta fall kosta lite i form av förstörd inredning.


En hankatt blir oftast fertil någon gång mellan 8-12 månaders ålder men brukar inte användas i avel innan ett års ålder. Hur de beter sig som fertila är individuellt men ibland kan oönskade beteenden såsom högljutt jamande (även nattetid), matvägran, revirpinkande och rymningsbenägenhet förekomma. Det finns då risk att saker i hemmet måste saneras eller i värsta fall kasseras. 


En hane hålls dock vanligen fertil en kortare period än en hona - någonstans mellan 4 mån till ett år är vanligt. Om hankatten blir väldigt jobbig innan kontraktet fullföljts kan den ibland chipkastreras en period vilket brukar ta bort hankattsbeteendet under ca 1-1,5 år. Blir situationen ohanterbar så löser vi det hela för allas bästa. 


Som fodervärd till en hankatt behöver man som sagt inte göra så mycket men man får ändå vara beredd på att hålla katten i god pälskondition vilket innebär att att katten måste badas med jämna mellanrum. Man behöver också vara beredd på att kunna tillmötesgå önskan om att använda hanen för parning med ibland relativt kort varsel.  


Det är en fördel om du som fodervärd har möjlighet att ta emot honkatter på parning i ditt hem då vissa hankatter är blyga på bortaplan. Men det är inget krav.


Du behöver också vara beredd att följa med till veterinären för de hälsotester som krävs innan avel. Liksom en hona, ska en hankatt som anväds i avel ultraljudsscannas för HCM innan första parning och sedan vid 2, 3, 5 och 8 års ålder. Detta betyder att åtminstone två test kommer att utföras efter kontraktets fullbordande. Det är viktigt för mig att dessa test blir av då de är av stor betydelse för både min fortsatta avel, och i förlängningen, rasens hälsa.


Varför ska man vara fodervärd?

Att vara fodervärd är alltså mer än en gratis katt. Det är ett stort ansvar. Men det ger också många möjligheter. Om man vill börja avla själv är detta ett utmärkt sätt att börja på. Du får bättre insikt i rasen och i avelsarbete i stort, då fodervärdskap innebär ett nära samarbete med oss i allt som rör avel.


Även om du inte är intresserad av att avla själv i framtiden så är det en möjlighet för dig som har intresse, tid och tålamod, men saknar kunskapen, och den plånbok som seriös avel innebär, att få uppleva miraklet med att föda upp kattungar. 


Som fodervärd kan du också vara säker på att du får en "bra" katt. En där vi utvärderat hälsan och stamtavlan noggrannt i flera generationer och den katt ur kullen som vi tror mest på när det gäller utseende och personlighet. Passar du som fodervärd?

För att du ska passa som fodervärd till oss bör du:


- Bo max 40 min från Bro. Med fördel i någon av Stockholms norra eller västra förorter, längs E18 mellan Bro och Västerås, alt mellan Bro och Uppsala. För foderhanar är avståndet inte av lika stor betydelse som för foderhonor, men vi ser ändå helst att du bor inom 40 min från Bro där vi bor. Detta för att vi ska ha möjlighet att besöka katten enkelt och ge er den support ni behöver.


- Ha intresse av, och möjlighet att, hålla en hankatt fertil eller föda upp kattungar (för honkatt). En hankatt kan ibland yla, vara orolig och i värsta fall markera inomhus. En honkatt är dräktig i ca 2 månader och har sedan kull hemma i minst 14 veckor. Under den tiden har man begränsad möjlighet att resa bort och man måste lägga mycket tid på att socialisera och ta hand om kattungar. Honor löper oftast på vårvintern vilket betyder att man kan komma att ha kattungar över sommaren.


- Gärna ha ett intresse av att ställa ut katten. Vi har en önskan om att våra foderkatter ställs till Champion. Vi kräver dock inte att ni ställer ut själva utan det räcker med att ni är beredda att bada katten så att den kan ställas ut.


- Ha möjlighet att ge en katt kontrollerad utevistelse i form av kattgård eller innätad balkong/uteplats alt regelbundna koppel-promenader. En foderkatt får aldrig vara ute "på egen tass", men alla katter behöver ändå få frisk luft.


- Ha egen bil alt. möjlighet att ta dig enkelt till veterinär om det skulle behövas. I det fall något skulle hända katten och jag inte är tillgänglig för att skjutsa så måste du själv kunna transportera katten till närmaste veterinär. 


- Inte ha allergi i familjen. Alternativt att ni har testat allergin i minst två olika hem med sibirisk katt och vet att ni klarar av rasen.


- Inte ha andra vuxna och/eller fertila katter i hemmet. Detta för att undvika risk för oönskade kattungar eller revirkonflikter.


Både när det gäller köp av kattunge eller fodervärds-avtal så är det viktigt för oss att katten mår bra och att fodervärden, tillika framtida ägaren, är nöjd varför vi lägger stor vikt vid att se till att fodervärdar vet vad de ger sig in på.


Är du rätt person för att vara fodervärd till oss? Tveka inte att höra av dig så berättar vi mer.

S*Jasiones Eevee 3 veckor