Ursprung
bannerUrsprungSibirisk katt kommer, som namnet antyder, från Ryssland. Dess historia som godkänd ras är inte särskilt lång och rasens egentliga ursprung vet man tyvärr inte så mycket om. Den vanligaste teorin är dock att rasen har sitt ursprung i domestiserade katter som ryska immigranter förde med sig till Sibirien på 1700-talet. Dessa katter utvecklades, kanske med inblandning av inhemska kattdjur, i det tuffa klimatet som rådde i Sibirien till den semilånghåriga och tåliga katt den är idag.


En annan teori är att den Sibiriska katten faktiskt har andra förfäder än andra katter, vilka härstammar från den afrikanska kattarten Felis Lybica. Med tanke på den sibiriska kattens pälskvalité och längd tror vissa att rasen har utvecklats på naturlig väg från den skogslevande vildkattarten Felis Silvestris.


Ytterligare andra menar att den Sibiriska rasen ”designades” på 80-talet av vissa uppfödare som tog in de vanliga ryska ”bondkatterna” från gatan och började avla fram katter av nuvarande typ. Detta är förvisso korrekt i visst avseende men katter med den Sibiriska kattens fenotyp (utseende) har funnits länge i Ryssland - de finns beskrivna i texter från slutet av 1800-talet och många ryskfödda kan vittna om att katter med detta utseende funnits som ett naturligt inslag bland husdjuren sedan de varit små.


Oavsett om människor påverkat rasens fenotyp i en viss riktning så har ändå foundationkatterna - de ryska ”bondkatterna” - utvecklas mer eller mindre på egen hand innan dess. Detta till skillnad från vissa andra raser som istället helt är ett resultat av mänsklig hand där man tagit tillvara på en mutation och avlat vidare på den.


År 1987 tog till slut den ryska kattklubben Kotofei initiativet att skriva ner en standard för den inhemska ryska katten. Man utgick från två hankatter, en som var colorpoint med vitt som hette Mars och en som var bruntabby och vit vid namn Roman. År 1989 hölls sedan en internationell kattutställning i Moskva och där deltog 12 Sibiriska katter som ”okända semi-/långhår”.


Den första kattorganisationen som erkände Sibirisk katt som ras var, kanske inte alltför överraskande, SFF (Russian Selectional Feline Federation) och året var 1990. Året därpå arrangerades en utställning av samma kattklubb som initierat arbetet med att få den Sibirisk katten godkänd – Kotofei. Då hade det hänt en hel del med antalet Sibiriska katter. Antalet sibirer som deltog var nu 119 st varav 50 katter var i novisklassen.


Efter det dröjde det ytterligare ett år innan rasen godkändes av WCF. Sedan följde godkännande i TICA 1992, i Fifé 1998, i CFA år 2000.Sibirisk katt i Sverige


I Fifé godkändes rasen som sagt år 1998. Det dröjde dock till år 2000 innan de första avelskatterna importerades till Sverige (det fanns två kastrerade Sibiriska katter i landet redan). Det var en ryskfödd kvinna vid namn Vera Brännström (med uppfödarnamnen S*Knjaze) som tillsammans med sin väninna Gunilla Wikström (med uppfödarnamnet S*Staffansgårdens) importerade 10 katter från Moskva och St Petersburg. Berta, Betsi och hanen Brus var från samma kull. Chrysanthema och hanen Chalcedon Valenvic var också syskon. Av resterande katter var Evlalia Sant André och Jeanne from Kings of Siberian Forest från delvis samma linjer som Chalcedon och Chrysanthema men övriga, Lubava Rossity, Pelagea Veshy Son och Tajga Valenvic var obesläktade. Det var med dessa 10 katter som den svenska aveln startade och det är fortfarande svårt att hitta en svenskfödd Sibirisk katt som inte har någon av dessa katter i stamtavlan.


Rasen har vuxit väldigt i popularitet sedan de första katterna togs hit år 2000 men det är fortfarande en relativt liten ras. År 2012 registrerades 666 katter i Sverak och i slutet av året  fanns det 4114 sibiriska katter registrerade i SVERAK. Efter det har antalet registrerade kattungar ökat  kraftigt.

År

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Antal

12

39

57

121

154

216

324

375

460

510

541

636

666

I slutet av år 2015 fanns 7141 katter registrerade i Sverak och rasen hamnade dessutom på 3:e plats bland samtliga kattraser när det gäller antal registrerade kattungar under året. Även antalet uppfödare har ökat väsentligt bara de senaste  åren. År 2007 fanns ca 30 uppfödare registrerade på Sällskapet Sibirisk katts hemsida. Nu är siffran 147. Dessutom finns numera ytterligare en rasring för Sibirisk katt och syskonrasen Neva Masquerad, SigNe-ringen.