Hälsa
bannerHälsa hos Sibirisk kattHCM


Sibirisk katt är i regel en hälsosam ras med få rasspecifika sjukdomar. Något som dock tyvärr finns hos Sibirisk katt (i likhet med många andra raser och huskatter)   är hjärtsjukdomen HCM (Hypertrofisk cardiomyopati). En sjukdom som kort beskrivet gör så att hjärtväggen växer sig tjockare och till slut blir utrymmet i kammaren så pass litet att hjärtat inte klarar av att pumpa ut blodet ordentligt och katten  dör.


Rasen hade  några tråkiga bakslag när det gäller HCM redan i ett tidigt skede av rasens utveckling i Sverige.  Detta ledde till att  uppfödarna inom Sällskapet Sibirisk katt   bestämde sig för att aktivt  arbeta för att minska sjukdomens  förekomst hos rasen. Klubben anslöt sig till  Maine Coon kattens hälsoprogram för HCM som administreras av Pawpeds. Sällskapet Sibirisk Katt är fortfarande anslutna till   hälsoprogrammet, vilket innebär att alla avelsdjur ska ultraljudstestas före första parning och sedan årligen tills katten är 3 år, därefter vid 5 år och sedan ev även vid 8 år.


Till skillnad från Maine Coon och Ragdoll så finns inget genetiskt test för HCM tillgängligt för Sibirisk katt utan ultraljud är  den enda metod vi har för att  se om katten är sjuk. Tyvärr är det dock så att HCM hos Sibiriska katter både kan debutera  tidigt i livet (från 1 års ålder) och eller långt senare. Det är inte ovanligt att  honor drabbas runt 6-8 års ålder och för hanar något år tidigare. Detta skapar en utmaning i avelsarbetet då man kan hinna ta flera kullar innan sjukdomen visar sig och man kan ta dem ur avel. 


Idag finns det relativt stor kunskap om vilka linjer som är drabbade av HCM och de flesta uppfödare jobbar aktivt för att förebygga HCM.    Tyvärr  finns det ändå många  katter  som aldrig testas och vissa katter som bara testas en gång vid 1 års ålder, innan parning. För att vi ska kunna förebygga HCM mer effektivt är det viktigt att  katter testas. HCM är ett mycket komplext pussel att lägga  och så länge det saknas massor med pusselbitar (både gällande ärftlighet och  testresultat) så är det svårt att se hela bilden klart och tydligt.   


Siberian Research Inc. bedrev tidigare egen forskning (stamtavlestudier av drabbade katter) kring HCM och på deras hemsida finns deras deras teorier om sjukdomens ursprung hos rasen samt en lista med drabbade katter. För mer information om Siberian Research Inc, HCM och hälsoprogrammet,  titta under  Hälsorelaterat på sidan Länkar.PK-brist


Pyruvatkinasbrist (PK-brist), eller pyruvate kinase deficiency (PK def.) som det heter på engelska, är en recessivt nedärvd sjukdom som orsakar anemi (blodbrist) hos katten.


Anemin uppträder ofta i perioder och mellan episoderna kan katten vara symptomfri. Symptomen kan vara diffusa och är även vanliga i samband med andra sjukdomar. Katten kan bli slö och orkeslös och kan få hjärtklappning  vid lätt ansträngning. Slemhinnorna blir bleka och kräkningar och magproblem förekommer, liksom aptitlöshet, viktnedgång, muskelförtvining och leversvikt. Stressituationer, dräktighet och infektioner/ sjukdomar kan förvärra symptomen.


Många katter med PK-brist får en normal livslängd men i vissa fall dör katten i svår blodbrist redan i unga år.


Det finns ett genetiskt test för sjukdomen vilket gör den lätt att förebygga. SVERAK har ett hälsoprogram för sjukdomen för  några andra raser men det inkluderar idag  inte Sibirisk katt. Regelerna är dock att aldrig para en katt som bär på dubbel uppsättning av anlaget, samt att aldrig para två katter som bär på anlaget.


Sjukdomen  uppmärksammades hos vår ras  efter att det genetiska labbet UC Davis gått ut med en rapport där man testat flera olika raser för genen. I Sverige har Sällskapet Sibirisk katts hälsoråd  identifierat en linje där PK-brist förekommer men det kan finnas fler linjer.Forl/TR


Forl eller TR som den numera kallas, är vanlig en tandsjukdom som drabbar katt. I studier har allt mellan 30 och  70 % av undersökta katter kontaterats ha drabbade tänder. Sjukdomen finns hos alla kattraser, huskatter och även vilda kattdjur i viss mån.


  Enkelt beskrivet så bryts tanden ner inifrån vilket orsakar smärta för katten. Sjukdomen drabbar ofta äldre katter och  enstaka tänder, men den kan också   debutera tidigt och drabba många (eller till och med alla) tänder   under kattens livstid.  Enda sättet att idag bota smärtan  är att  extrahera drabbade tänder.    Lyckligtvis klarar katter sig bra även utan tänder. 


Man vet inte i dagsläget  vad som orsakar Forl. Man tror att många olika faktorer kan påverka. Det finns inget som pekar på att det är ärftligt eller att det går att förebygga med hjälp av t ex tandborstning. Om man regelbundet kontrollerar sin katts mun, samt tandstenssanerar den hos veterinär  med jämna mellanrum,  så kan man  upptäcka  tecken på Forl tidigt.


Viktigt att vara medveten om är att få försäkringsbolag ersätter Forl (förmodligen eftersom det är så vanligt förekommande och blir för kostsamt för dem) men If och Sveland gör det. Jag  rekommenderar  att  man väljer något av dessa bolag av den anledningen.


För mer information om Forl,  titta under  Hälsorelaterat på sidan Länkar.